Verschil chloor- en zoutwater – Fysiowave – Zevenbergen

Verschil chloor- en zoutwater

Verschil chloor- en zoutwater

Chloorvrij zwemmen, kan dat?

De laatste tijd wordt er in diverse media reclame gemaakt voor chloorvrij zwemmen. Buiten de vraag of het überhaupt mogelijk is, is het meer de vraag of het helemaal waar is. Waarom? Alle openbare zwembaden in Nederland moeten voldoen aan de regels van de Whvbz (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Hierin wordt bepaald dat elk openbaar zwembad 0,5 – 1,5 ml chloor per liter badwater moet hebben. Dit moet elke maand gecontroleerd worden door een onafhankelijk laboratorium in opdracht van de provinciën. Te hoge waarde is een waarschuwing, een lage waarde idem dito. Meerdere waarschuwingen achter elkaar is sluiting zwembad.

Verschillende methodes van chloreren

Het maakt volgens de WHBZ niet uit hoe het chloor in het water komt. Dit kan door diverse manieren plaatsvinden. Het meest gebruikelijk is het handmatig in het water te gieten, via een automatisch chloordoseersysteem en via zout-electrolyse waar van zout chloor wordt gemaakt.

Zout-elektrolyse:

Bij zoutelektrolyse wordt er zout aan het badwater toegevoegd en het water wordt langs een systeem geleid dat de het zout in het water omzet naar chloor. Dit elektrolyse systeem deelt het zout (NaCl) in Natrium en Chloor. Het licht zoute water (je merkt er nauwelijks iets van) wordt hierdoor omgezet in water met chloor, zodat er toch voldaan wordt aan de eis van de WHBZ.

Chloor-zoutzuur dosering:

Bij chloor-zoutzuur dosering wordt direct middels inspuiting van chloor en zoutzuur in het badwater de juiste hoeveelheid toevoeging gedaan. Via een meetsysteem wordt er continue gekeken naar beide hoeveelheden en wordt doorgegeven hoeveel er bij gevuld moet worden.

Geen verschil van badwater

Er is dus duidelijk geen verschil in het badwater en er kan dus in Nederland nooit in een openbaar zwembad chloorvrij gezwommen worden. Wel is er een verschil in veiligheid en dit is dan ook vaak de reden dat de nieuwere zwembaden vaak hiervoor kiezen. Indien men gebruikmaakt van zout dan zit de grootste winst hem in het feit, dat er geen gevaarlijke werkzaamheden met chloor uitgevoerd moeten worden en ook niet voldaan hoeft te worden aan strenge milieueisen voor de opslag.

Wat en hoe bij Fysiowave?

Het water bij Fysiowave wordt middels een chloor en zoutzuur injectie gereguleerd. Zoals boven vermeld mag de chloorwaarde tussen de 0,5 en 1,5 ml per liter zijn. Dit is nogal een groot bereik. Fysiowave tracht het chloorgehalte zo laag mogelijk te houden, zodat de metingen voor de WHBZ voldoende zijn, maar de eventuele hinder het laagst. Dit in tegenstelling tot zwembaden op campings e.d. die dit risico niet durven te nemen en vaak zeer hoog in hun dosering zitten. Dit lagere nivo zorgt er wel voor dat wij met regelmaat het badwater meten en hiervoor de beste doseringsapparatuur voor hebben.

Enkele links:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwembad

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse