Huisreglement – Fysiowave – Zevenbergen

Huisreglement

Huisreglement

Voor de goede gang van zaken bij FYSIOWAVE verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen:

 1. Bij het eerste bezoek graag uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs en evt. verwijzing meebrengen. Wij dienen deze te controleren alvorens de behandeling te kunnen starten.
 1. Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.(zie incassoprocedure)
 1. Als u van verzekering verandert dient u dit aan uw behandelend therapeut door te geven.
 1. Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
 1. Tijdens u behandelperiode dient u elk contact met huisarts en specialist (uw klacht betreffende) te melden zodat er evt. een verslag kan worden meegegeven.
 1. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 1. Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven(ideeënbus).
 1. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met U omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend therapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Fysiowave maakt hiervoor gebruik van de klachtenregeling van het KNGF. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u in de wachtruimte van onze praktijk of klik hierom direct naar de folder te gaan.
 2. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 1. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 1. De openingstijden van de praktijk zijn:
Fysiowave Zevenbergen Fysiowave Klundert
Ma t/m vrij 08.00 – 21.00 Ma t/m vrij 08.00 – 19:00
Zaterdag 08.00 – 15.00 Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten Zondag Gesloten

     Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens bovenstaande openingstijden. U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@fysiowave.nl of via www.fysiowave.nl

 1. De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

Reglement oefenzaal

 1. Het is alleen toegestaan te trainen als u daarover een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt. Dit geldt alleen wanneer u in behandeling bent.
 1. Fysiowave is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 1. De oefenzaal alleen met schone zaalschoenen betreden. Betreedt de oefenzaal bij zelfstandig oefenen via de kleedruimte.
 1. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
 1. Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten.
 1. Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
 1. Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit aan een aanwezige medewerker in de zaal te melden.
 1. In alle ruimtes is het verboden te roken.
 1. Het nuttigen van eet- en drinkwaren, m.u.v. bidons, is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 1. Het is niet toegestaan de zaal te betreden wanneer er sportlessen bezig zijn. Voor de tijden van deze lessen (fysiosport) klik hier.