Vergoeding – Fysiowave – Zevenbergen

Vergoeding

Vergoeding

Fysiotherapie en het zorgstelsel

Sinds 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt de basisverzekering genoemd.

Fysiotherapie in de basis verzekering

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen voor patiënten met een aandoening die op de chronische lijst fysiotherapie voorkomt (overleg met uw fysiotherapeut of u in deze categorie valt) . Deze vergoeding vindt pas vanaf de 21e behandeling plaats. Voor de eerste 20 behandeling zult aanspraak moeten maken op uw eventueel aanvullend pakket of de kosten zelf moeten dragen. Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per indicatie vergoed. en bij een aandoening op de chronische lijst fysiotherapie volledig. Het is dus aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar kan u exact vertellen wat de vergoeding bedraagt.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.

Kijk op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.

Tarieven

 

Voor niet aanvullende verzekerde patiënten of bij overschrijding van uw aanvullend pakket waarbij de tarieven van de zorgverzekeraar niet gevolgd hoeven te worden:

Prestatiebeschrijving Code Tarief
Screening, intake en onderzoek 1864 € 40,70
Intake en onderzoek na verwijzing 1870 € 40,70
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 1871 € 50,90
Zitting Fysiotherapie 1000 € 29,25
Zitting Fysiotherapie incl. toeslag aan huis 1001 € 39,20
Zitting Manuele therapie 1200 € 37,15
Zitting Manuele therapie incl. toeslag aan huis 1201 € 47,35
Zitting groepsfysiotherapie 5 – 10 personen 1314 € 11,60
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 1400 € 50,90
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis 1401 € 61,10
Zitting Manuele lymfedrainage in praktijk 1500 € 38,15
Zitting Manuele lymfedrainage incl. toeslag aan huis 1501 € 48,35
Niet nagekomen afspraak, korter dan 24 uur afgezegd € 29,00
Eenvoudige, korte rapporten € 34,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 69,00