Veel gestelde vragen – Fysiowave – Zevenbergen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een opsomming van de aan ons veel gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bijzitten, of is het antwoord u nog niet helemaal duidelijk, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Zwemles:

Aquasporten:

 

Hoe kan ik weten hoe het met mijn kind gaat?

In de informatie bij zwemmen staat uitgelegd hoe de communicatie met de zweminstructeur van uw kind verloopt. Iedere zweminstructeur is op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar voor het afhandelen van vragen. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via e-mail. Bij contact kunt u vinden wie wanneer te bereiken is en kunt u ons eventueel een e-mail sturen.

Mijn kind is waarschijnlijk voor meer dan 2 weken afwezig ivm een blessure of ziekte. Kan de einddatum van mijn tegoed aangepast worden?
Indien u verwacht dat uw kind langer dan 2 weken afwezig zal zijn ivm ziekte of een blessure, dan dient u dit binnen de eerste 2 weken aan ons te melden. Naar gelang het aantal weken afwezigheid, zullen we de einddatum opschuiven. Let op; de eerste 2 weken zijn altijd voor eigen rekening, de weken die daarna komen tellen voor het opschuiven van de einddatum. Indien u achteraf pas melding geeft van de ziekte of blessure dan kunnen wij helaas geen aanpassing van de einddatum uitvoeren.

Mijn kind kan niet meer zwemmen op zijn huidige tijd, wat moet ik doen om dit te veranderen?
Dit dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we tijdig een nieuwe lestijd kunnen vinden voor uw kind. Via contact kunt u ons een e-mail sturen of op woensdag de gehele dag kunt u naar ons bellen. Op deze dag is namelijk degene aanwezig die de planning doet.

De polsband is geblokkeerd en toch had ik er nog lessen opstaan. Hoe kan dit?
Waarschijnlijk is de einddatum verstreken van het tegoed wat u heeft. Na betaling is er een tegoed van 12 lessen op de polsband gezet, met een geldigheid van 14 weken. Deze 14 weken zijn waarschijnlijk verstreken.

Ik heb gehoord dat zwemmen astma kan veroorzaken. Klopt dit?
Onlangs heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek verricht naar de vraag of werken bij zwembaden een groter risico met zich meebrengt op het vóórkomen van beroepsastma. Uit het onderzoek blijkt dat dit verband niet bestaat. Wel is het zo dat badmeesters en andere werknemers in binnenbaden gemiddeld vaker klagen over kortademigheid en aanvallen van astma. Boosdoeners zijn de zogeheten chloramines. Die komen voor in de lucht van zwembaden waarin chloor zit. De onderzoekers noemen het niet waarschijnlijk dat deze chloramines beroepsastma veroorzaken, maar denken wel dat ze al bestaande allergie en astma verergeren. Voor meer informatie over het onderzoek, lees het persbericht van de Universiteit van Utrecht: http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2006&link_id=86986. Het onderzoek is daar ook te downloaden. (Bron: www.vrom.nl)

Kan ik bij de les blijven kijken?
U kunt de eerste 5 minuten van de les en de laatste 5 minuten van de les van achter het raam de zwemles bekijken. Tijdens de les wordt verwacht dat u de gang van het zwembad verlaat, zodat de kinderen ongestoord hun les kunnen volgen.

Hoelang gaat mijn kind over zijn diploma doen?
In de informatie bij zwemmen kunt u vinden hoe lang u kind ongeveer over zijn diploma gaat doen. Hier staat tevens uitgelegd dat dit niet zo makkelijk te voorspellen is, omdat het van veel factoren afhangt.

Mag Fysiowave zwemdiploma’s uitgeven?
Fysiowave is bevoegd vanuit de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s) om zwemdiploma’s uit te geven. De afzwemeisen voldoen aan de landelijke norm.

Mijn kind wil niet meer naar zwemles, wat moet ik doen?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op om samen met u te overleggen wat het probleem kan zijn. De oorzaken kunnen zeer divers zijn, dus goed overleg in deze is zeer belangrijk.

Mijn kind zwemt binnenkort af en gaat dan stoppen met zwemmen, maar er staan nog lessen op het polsbandje. Krijg ik de openstaande lessen terug?
Ja, het resterende geldbedrag wordt tijdens het afzwemmen aan u uitgereikt. Let op, om organisatorische redenen kan het afzwemgeld niet met uw teruggave verrekend worden. Dit zal u gewoon moeten betalen bij het inleveren van het afzwembriefje.

Mijn kind gebruikt medicijnen/heeft een aandoening(bv. ADHD). Moeten jullie dit weten?
Natuurlijk willen wij dit weten. Wij kunnen de instructeur van uw kind informeren, zodat hij precies weet wat voor kinderen hij in zijn groep heeft.

De ene keer als ik kijk bij de zwemlessen, dan heeft mijn kind wel een kurk om en de andere keer niet. Hoe kan dit?
Het is voor uw kind onmogelijk om in een keer van met kurken naar heel de les zonder kurken over te gaan. Soms hangt het zelfs nog af van de slag waarmee ze zwemmen. Daarnaast start en eindigt de instructeur de les niet altijd met dezelfde zwemslag. Meer informatie vindt u bij het kopje zwemlessen.

Sommige kinderen uit het zwemgroepje van mijn kind hebben een sticker gekregen. Waarom mijn kind niet?
Stickers worden uitgedeeld als een kind daadwerkelijk datgene wat erop staat gepresteerd heeft. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo en dit zorgt ervoor dat de stickers nooit tegelijk aan alle kinderen kunnen worden uitgedeeld. Meer informatie vindt u bij het kopje zwemlessen.

Ik ben een keer niet geweest, kan ik deze les inhalen?
Ja, degene die een van onze aquasporten doen, kunnen deze les inhalen, maar altijd in overleg met een van de instructeurs.

Ik ben geblesseerd of voor langere tijd uitgeschakeld, kan ik tijdelijk stoppen?
Ja natuurlijk, mits u dit meldt aan het begin van uw ziekte/blessure dan kunnen wij uw contributie tijdelijk stilzetten. Bij melding na afloop ziekte/blessure kunnen wij helaas niets meer voor u doen.

Ik wil stoppen met de zwemactiviteit die ik doe. Hoe regel ik dit?
U dient u schriftelijk of per mail af te melden en duidelijk te vermelden voor welke activiteit u zich afmeld. Hou rekening met het feit dat uw contributie doorloopt tot het einde van de volgende maand. Natuurlijk mag u gebruik maken van de activiteit zolang de contributie doorloopt.

Ik heb opgezegd en mijn contributieperiodel is afgelopen, maar ik heb nog lessen open staan. Kan ik deze inhalen?
Nee, u kunt alleen lessen inhalen, indien u nog lid bent. Als u hebt opgezegd en uw contributieperiode is afgelopen, is uw lidmaatschap beëindigd en kunt u niet verder sporten. Lessen kunnen dus alleen tijdens uw lidmaatschap worden ingehaald.

Ik ga met vakantie, kan ik mijn contributie stopzetten?
Fysiowave incasseert 11 maanden per jaar de contributie. De maand augustus wordt niet geïncasseerd. Dit geeft u de mogelijkheid om 4 weken per jaar afwezig te zijn, zonder dat u er financieel bij inschiet. Mocht u langer of vaker weggaan, dan kunt de gemiste lessen natuurlijk gewoon inhalen. Mocht u toch de contributie stop willen zetten, dan wordt deze behandeld als een normale afmelding. Garantie om weer na de vakantie periode in dezelfde groep en op hetzelfde tijdstip te sporten zijn dan niet aanwezig.

De tijd waarop ik nu sport komt me slecht uit, kan ik wisselen van groep?
Indien er ruimte is in de groep op het door u gewenste tijdstip, dan kunt u wisselen van groep. Wel altijd in overleg met een van de instructeurs.