Reglement – Fysiowave – Zevenbergen

Reglement

Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. De duur van het lidmaatschap is bij aanvang 3 maanden voor Fitness, Pilates en de zwemactiviteiten voor volwassenen.

3. Het lidmaatschap wordt na de eerste drie maanden steeds verlengd met een maand.

4. Beëindiging van het lidmaatschap dient U schriftelijk te melden aan de directie van Fysiowave.

5. Na ontvangst van uw opzegging, zal de contributie worden stopgezet aan het einde van de eerste volle maand.

6. Contributie wordt nooit gerestitueerd. Alleen in zeer bijzondere gevallen en op schriftelijk verzoek, kan de directie besluiten tot gedeeltelijke restitutie.

7. Contante of  pin betaling geschiedt per kwartaal of lessen reeks. Betaling van de activiteiten voor volwassenen kunnen ook per maand geschieden  middels automatisch incasso.

8. De wijze van betaling van de contributie heeft geen invloed op de duur van het lidmaatschap.

9 .Fysiowave is gesloten op nieuwjaarsdag, maandag en dinsdag met carnaval, 2e  paasdag, koningsdag, bevrijdingsdag (1 x/5 jaar), hemelvaartsdag, 2e  pinksterdag, eerste week kerstvakantie. Lessen op deze dagen kunnen in overleg ingehaald worden.

10. Fysiowave is niet aansprakelijk voor beschadiging aan en zoekraken van persoonlijke bezittingen.

 ALGEMEEN REGLEMENT ZWEMBAD

1.De kleedkamers en de gang daarna mag men niet betreden met buitenschoenen. Deze moet U in het voorportaal achter laten. Wij raden U dan ook aan om schone slippers te dragen, welke U omwisselt nadat U de schoenen heeft uitgetrokken. U kunt eventueel ook sloffen over de schoenen dragen. Deze zijn verkrijgbaar aan de balie.

2. U kunt gebruik maken van de lokkers in de kleedruimtes om uw waardevolle spullen en kleding in op te bergen. Passende sloten zijn verkrijgbaar aan de balie. Sleutels kunt U tijdelijk afgeven op het bad.

3. Voor het betreden van het zwembad bent U verplicht te douchen, pleisters te verwijderen en de haren vast te binden.

4. Tijdens het baby/peuter-zwemmen, adviseren wij uw kind een zwembadluier te laten dragen. Dit in verband met de hygiëne van U, uw kind en andere zwembadgebruikers.

5. Om hygiënische redenen is het verboden uw kind te eten of te drinken te geven in de kleedruimtes en/of op de aankleedtafels. Wacht hiermee tot in de hal.

 REGLEMENT ZWEMLESSEN

1. Tijdens de zwemlessen is het dragen van een polsbandje verplicht.

2. Betaling geschiedt voorafgaande aan een lessenreeks. Een lessenreeks bevat 12 lessen in 14 weken.

3. Er vindt alleen teruggave plaats van de betaalde lessenreeks bij het beëindigen van de zwemlessen indien uw kind zijn diploma behaald heeft.

4. Een nieuwe lessenreeks wordt automatisch aangemaakt, indien de 12 lessen verbruikt zijn of de 14 weken verstreken zijn.

5. Uw kind wordt niet toegelaten tot de zwemlessen, indien de lessenreeks niet betaald is.

6. Moeders kleden de kinderen om in de dameskleedruimte, vaders in de herenkleedkamer.

7. Laat uw kind voor de les naar de wc gaan zodat dit niet tijdens de les hoeft te gebeuren. De zwemonderwijzers kunnen hier uw kind niet in begeleiden.

 REGLEMENT FITNESS en PILATES en ZWEMACTIVITEITEN VOLWASSEN

1. De leden zijn verplicht tijdens de lessen aangepaste sportkleding en schoenen te dragen. Schoenen dienen schoon te zijn en niet buiten te worden gedragen.

2. Om hygiënische reden is het gebruik van een handdoek op de matjes en toestellen tijdens het sporten verplicht.

3. Om hygiënische redenen dient U het toestel schoon over te leveren aan de volgende gebruiker. Graag het zweet met uw handdoek verwijderen.

4. Gemiste lessen, om welke reden dan ook, komen volledig voor rekening van de deelnemer. Uiteraard is het inhalen van gemiste lessen mogelijk. Dit alles in overleg met de instructeur en binnen het lopende kwartaal.

 

–          Januari 2012 –