Kinderfysiotherapie – Fysiowave – Zevenbergen

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Na de reguliere studie fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut nog een 4-jarige studie gedaan. De kinderfysiotherapeut houdt zich bezig met de motoriek van kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij sommige kinderen gaat het bewegen niet vanzelfsprekend. Zij kunnen baat hebben bij de ondersteuning van een kinderfysiotherapeut.

Wanneer kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is geïndiceerd wanneer een kind problemen ervaart binnen de motoriek. Dit kunnen schrijfproblemen zijn, problemen met de grove en/of fijne motoriek (zoals balspellen, knutselen, etc.), maar ook problemen tijdens het zwemmen. Kinderen kunnen via verschillende kanalen bij de kinderfysiotherapeut terecht komen, zoals via ouders/verzorgers, het consultatiebureau, (kinder)arts of leerkracht.

Waar bestaat de behandeling uit

De kinderfysiotherapeut zal informatie inwinnen bij het kind, de ouders/verzorgers en andere behandelaars. Daarna wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan om te kijken of er een probleem aanwezig is, en waar het probleem dan voornamelijk in zit. Samen met de ouders/verzorgers wordt er eventueel een behandelplan opgesteld dat past bij de hulpvraag van het kind (of de ouders/verzorgers). De behandeling die gegeven wordt zal zoveel mogelijk passen binnen de beleving van het kind. Het kind zal uitgedaagd worden om grenzen van vaardigheden op te zoeken. Er bestaat veel contact tussen de kinderfysiotherapeut en de ouders/verzorgers, maar ook de andere behandelaars wanneer dit nodig blijkt.

Vergoeding.

Sinds 2006 is de kinderfysiotherapie, net als de reguliere fysiotherapie, direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat ouders/verzorgers zonder verwijsbrief van een arts contact op kunnen nemen met de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering (18 behandelingen per kalenderjaar). De behandelingen van uw kind worden dus vergoed door de zorgverzekeraar.