Trivers-Psychologie-Dyslexie – Fysiowave – Zevenbergen

Trivers-Psychologie-Dyslexie

Trivers-Psychologie-Dyslexie

Trivers is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Trivers is een gespecialiseerd zorgcentrum voor kinder- en jeugdpsychologie. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal emotionele problemen.

Daarnaast bieden wij ondersteuning aan individuele leerkrachten en schoolteams.

Voor kinderen met gedragsproblemen of voor kinderen met dyslexie heeft Trivers gespecialiseerde afdelingen, waardoor u altijd verzekerd bent van de beste specialisten op elk afzonderlijk gebied.

Trivers is in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteiteitskeurmerk een erkend dyslexie behandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Voor meer informatie klik hier http://www.trivers.nl

Trivers logopedie Roosendaal

is een allround praktijk in Roosendaal. In deze praktijk kunt u terecht voor vrijwel alle logopedische stoornissen bij kinderen en (jong)volwassenen op onderstaande gebieden.

Spraak: Vertraagde spraakontwikkeling, verbale ontwikkelingsdyspraxie, slissen en lispelen, afwijkende mondgewoonten, stotteren, broddelen, nasaliteitsstoornis, dysartrie.

Taal: afasie, dyslexie, meertaligheid bij kinderen, meertaligheid bij volwassenen, vertraagde spraak- en taalontwikkeling , taal- en spraakstoornissen bij dementie.

Stem: stemklachten, stembandverlamming.

Gehoor: auditieve verwerking, slechthorendheid.

Adem: hyperventilatie, verkeerde spreekadem, stemproblemen, longproblemen.

Slikken: eet en drinkstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Sensorische informatieverwerking

Afspreken zonder verwijsbrief – Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) Sinds augustus 2011 is onze logopediepraktijk direct toegankelijk. Afhankelijk van uw verzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.

Voor meer informatie klik hier http://triverslogopedieroosendaal.nl/